החזרי מס שבח

_

מס שבת הוא תשלום של חלק מהרווח על ההפרש שבין קניית הדירה לבין סכום המכירה.

אם לדוגמה קנית דירה בת ארבעה חדרים בסכום של מיליון וחצי ומכרתם אותה כעבוד כמה שנים במחיר של מיליון ותשע מאות שקלים , הרווח על הדירה הוא 400.000 שקלים, ועל הרווח הזה יש לשלם מס שבח.

2014- השנה שבה חל מהפך בתשלומי מס שבח

עד שנת 2014 אפשר היה למכור דירת מגורים אחת לארבע שנים ולקבל פטור מתשלום מס שבח. זה לא היה משנה אם יש לכם דירה אחת, שתי דירות, ארבע דירות או יותר, זה לא היה משנה אם זו דירת יוקרה במרכז הארץ או דירה צנועה בפריפריה, אם מכרתם את הדירה אחת לארבע שנים, קיבלתם פטור מתשלום מס שבח, ללא כל קשר לרווחים שהדירה הניבה לכם.

בשנת 2014 התרחשה רפורמה מרכזית בעניין הפטור ממס שבח. הפטור ממס השבח אחת לארבע שנים נמחק וכיום ניתן פטור מתשלום רק על דירה ראשונה ורק בתנאי שהיא שימשה למגורים בתקופה של שמונה עשר חודשים לפחות לפני מועד המכירה.

החזר מס שבח

החוק קובע כי התשלום על מס שבת יהיה בגובה של עשרים וחמישה אחוזים מרווחים על הנכס והתשלום יתבצע בעת המכירה.

יש גורמים רבים אשר עשויים להשפיע על גובה תשלום המס ולהקטין אותו, לפעמים בצורה משמעותית.

נקודות, זיכויים, קיזוזי הפסדים, פריסת תשלומים ועוד הם גורמים אשר משפיעים על גובה המס. בדרך כלל גורמים אלו אינם נלקחים בחשבון בעת המכירה. שימוש מושכל בגורמים אלו עשוי לזכות את המוכרים בהחזרי מס משמעותיים.

להלן מספר גורמים שבגינם אפשר לבקש החזר מס על מס שבח.

שיעור מס היסטורי – החוק קובע כי עבור דירה שנרכשה עד שנת 1948, מס השבח שיוטל על המוכר לא יעלה על שניים עשר אחוז מהשבח, לגבי דירות שנרכשו משנת 1949 ועד 1969, גובה המס יחושב לפי שניים עשר אחוז בתוספת אחוז נוסף לכל שנה. כלומר, ככל שהרכישה נעשתה בשנים מוקדמות יותר, כך תידרשו לשלם פחות מס שבח.

מס בהפקעה במכירת זכויות במקרקעין בדרך של הפקעה יינתן זיכוי של חמישים אחוז מגובה המס הרגיל.

קיזוז הפסדים – אפשר לקזז הון כנגד מס שבח , הון ריאלי ואינפלציוני ביחס של 1 שקל הפסד הון כנגד 1 שקל רווח הון ריאלי או 3.5 שקלים שקל הון אינפלציוני.

אפשר לבקש את פריסת מס השבח הריאלי על פני תקופה של ארבע שנים, לבדוק את הכנסות הנישום ואת ההטבות המגיעות לו בכל אחת מהשנים ובהתאם לשיקולי המס להגיש בקשה לפריסה. אם יש לכם נקודות זיכוי או הטבות שאינן מנוצלות תוכלו להשליך אותן על תשלום מס השבח להקטין אותו.

אם הפקדתם כספים לקופות גמל, ביטוח חיים, פנסיה ועוד קופות או קרנות המזכות בהטבות מס תוכלו לדרוש כנגדם גם הטבה בתשלום מס השבח.

אם לא קיבלתם תמורה בעד הדירה, אתם זכאים לפטור ממס שבח. בדרך כלל מדובר במצבים של העברת דירה לקרוב במתנה, כפוף לתנאים המצוינים בחוק. כאשר הדירה מועברת ללא תמורה, למוכר יש פטור ממס שבח והקונה משלם רק שליש מחבות התשלום. באוגוסט 2013 נוסחו כללים המגדירים מי נחשב לקרוב משפחה ומתי יחול הפטור ממס השבח.

אם מכרתם דירה וחובתם במס שבח, צרו אתנו קשר! אנחנו בחברת "TaxMas" מכירים את כל החוקים ואת כל הגורמים המאפשרים להקטין את מס השבח, ולהגיש בקשה להחזר מס!

חייגו עכשיו